Garcinia cambogia Biverkningar

Det är ovanligt att Garcinia Cambogia orsakar allvarliga biverkningar hos friska individer. Det finns dock viss grupper som bör vara extra försiktiga innan de börjar ta Garcina.  Bland dessa hittar man diabetiker och personer som äter vissa mdiciner.  Nedan kommer vi att titta närmare på de biverkningar som kan orsakas av Garcinia Cambogia.

All information jag ger nedan avser om du känner lindriga biverkningar såsom lindrig huvudvärk.  Om du känner av allvarligare biverkningar såsom rejäl huvudvärk bör du omedelbart sluta ta kosttillskottet.  Uppsök alltid en läkare im symptomen inte upphör eller om de är nog allvarliga att du tror att du kanske behöver läkarvård.  Allvarliga biverkningar från Garcinia cambogia är mycket ovanligt om du inte tillhör en av de grupper som skall undvika Garcinia eller om du inte tar någon av de mediciner tillskottet kan interagera med.

Observera att vissa kosttillskott som innehåller Garcinia cambogia även kan innehåla andra ingredienser som kan föra med sig andra biverkningar.  Informationen på den avser rena Garcinia cambogia kosttillskott.

Bara en liten del av alla som prövar Garcinia cambogia kommer känna av några biverkningar alls.

Huvudvärk

Detta tillskott kan ibland orsaka huvudvärk när man först börjar ta det.  Huvudvärk går vanligtvis över inom 24-48 timmar och kommer sedan inte tillbaka.  Om du fortfarande känner huvudvärk efter 48 timmar bör du sluta ta tillskottet eftersom det då finns en risk att du är känsliga mot Garcinia cambogia och att huvudvärken inte kommer att gå över så länge som du tar Garcinia.

huvudvärk biverkning garcinia cambogia

Illamående

Garcinia cambogia kan precis som många andra kosttillskott som hjälper dig att gå ner till vikt leda till illamående.  Detta drabbar bara en liten del av alla som prövar Garcinia och beror ofta på att personen tar tillskottet på fastande mage. Pröva att ta Garcinia cambogia precis efter att du har avslutat en måltid istället.  Detta eliminerar ofta men inte alltid denna biverkning. Om detta inte hjälper kan det hända att din kropp måste vänja sig vid Garcinia cambogia och biverkning kan precis som huvudvärk gå över efter att du har tagit tillskottet par dagar. Sluta ta tillskottet om du fortsätter att må illa av det även efter att några dagar ha passerat.

Orolig mage

Kosttillskottet kan även ibland orsaka orolig mage.  Om detta är fallet bör du vidta samma åtgärder som jag beskriver ovan för illamående.  Att ta tillskottet i samband med en måltid som jag rekommenderar där lindrar vanligtvis denna biverkning.

Förkylningssymtom

Garcinia cambogia kan i vissa fall orsaka symptom som liknar de man får vid en förkylning.  Sluta ta tillskottet om dessa symptom om biverkningarna inte upphör efter ett par dagar.  Om du upplever att du får förkylningsliknande symptom när du först prövar Garcinia kan du sluta ta tillskottet och sedan pröva att ta det igen. Det är inte alls säkert att du återigen upplever samma biverkningar.  Det kan vara andra underliggande faktorer som bidrog till att du drabbades av denna biverkning.  Om du återigen drabbas av samma biverkningar så är Garcinia trolige inte lämpligt för dig.

Hudutslag

En ovanlig biverkning är att Garcinia cambogia i ovanliga fall kan leda till hudutslag. Detta beror troligen på att individen har en intolerans mot tillskottet.  Det är bäst att sluta ta tillskottet om man drabbas av denna biverkning.  Den kan i vissa fall gå över efter några dagar till en vecka men den kan också bli värre.  Det är inte värt att ta risken att det blir värre eftersom det finns andra tillskott som också kan hjälpa dig att gå ner i vikt.  Detta inkluderar t.ex. Yerba Mate och Forskolin tabletter.

Sänkt blodsocker

Det finns ett flertal studier som antyder att detta tillskott kan sänka dina blodsocker nivåer.  Personer som har diabetes bör därför undvika att ta Garcinia Camboia eftersom detta kan göra det svårt att balansera blodsockret och man riskerar att det sjunker till farliga nivåer.

Leverskador – Falskt

Det har förekommit rapporter om att Garcinia Cambogia kan orsaka leverskador.  Detta är inte sant.  Det har gjorts ett antal studier för att se om Garcinia kan orsaka leverskador men inga av dessa har kunnat hitta något samband mellan leverskador och Garcina Cambogia.  I det fall som Garcinia har misstänkts orsaka leverskador har andra faktorer troligen varit ansvariga för dessa skador. Personer som redan har njur eller lever skador bör undvika tillskottet eftersom det eventuellt kan vara skadligt för redan försvagade levrar.

Att studier inte har lyckats hitta något samband mellan Garcinia och leverskador innebär inte att det är omöjligt att tillskottet kan orsaka skador men konsensus just nu är att det inte gör det.

Påverkar blodtrycket – Falskt

Garcinia cambogia är ett av få batningsmedel som inte är en stimulant och som inte påverkar blodtrycket.  Det är därför ett mycket bra val för personer som har problem med blodtrycket förutsatt att du inte äter en blodtrycksmedicin som kan interagera med Garcinia.

Gör det svårt att sova – Falskt

Garcinia cambogia är inte en stimulant och påverkar inte hur svårt eller lätt det är att somna.

Vilka skall undvika Garcinia Cambogia

Det finns ett antal olika grupper som skall undvika garcinia Cambogia.

You definitely don’t want to use it when you’re pregnant or nursing, or if you have kidney or liver problems. It is possible that manic symptoms may emerge as a side effect.

Gravid eller bröstmatar

Det har inte gjorts tillräckligt med studier för att med säkerhet säga att det är säkert att ta Garcinia Cambogia när man är gravid eller bröstmatar sitt barn.  Det är därför bäst att ta det säkra före det osäkra och undvika att ta tillskottet under denna period.  Det är inte värt att potentiellt riskera ditt barns hälsa för att gå ner i vikt lättare.

gravid kvinna garcinia cambogia

 

Interagerar med mediciner

Garcinia Cambogia kan inteagera med vissa mediciner vilka kan skapa oförutsedda biverkningar eller motverka medicinens effekt. Du bör därför alltid fråga din läkare om garcinia interagerar med någon av de mediciner du tar innan du prövar detta tillskott.Exempel på mediciner som Garcinia kan interagera med inkluderar:

  • Diabetesmediciner inklusive insulin och piller.
  • Järn som tas mot anemi
  • Vissa smärtstillande mediciner
  • Vissa allergi mediciner såsom Accolate
  • Vissa mediciner mot depression och andra psykofarmaka
  • Vissa mediciner mot högt blodtryck såsom Statin
  • Vissa blodförtunande mediciner som Warfarin.

Detta är inte en komplett lista utan skall bara ses som exempel på mediciner som kan interagera med Garcinia.  Fråga din doktor om Garcinia Cambogia riskerar att interagera med din medicin.